over open archief

Hergebruik van digitale collecties van musea en archieven levert nieuwe verhalen in mogelijk verrassende, vernieuwende vormen op. Toch vinden makers en archieven elkaar nog slecht. Met het project Open Archief werken Het Nieuwe Instituut en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid samen om creatief hergebruik van digitale erfgoedcollecties te stimuleren. Open Archief toont wat voor mooie, nieuwe werken kunnen ontstaan als archiefmateriaal toegankelijk gemaakt wordt en makers ermee aan de slag kunnen. Erfgoed hiermee nieuwe, hedendaagse verhalen vertellen en relevant worden voor een nieuw publiek. Open Archief brengt makers en erfgoedinstellingen met elkaar in gesprek over het belang van creatief hergebruik van erfgoed en het beschikbaar stellen van digitale collecties. Makers worden uitgenodigd om te experimenteren met de mogelijkheden van digitale erfgoedcollecties op creatief, technisch en auteursrechtelijk gebied.

Werkperiode
Het Nieuwe Instituut en Beeld en Geluid nodigen makers uit om nieuw werk te maken met gebruik van archiefstukken uit hun digitale collecties. Aan de hand van een Open Call worden drie makers geselecteerd die hun ideeën zullen uitwerken tot drie nieuwe, autonome mediawerken die in het najaar in Het Nieuwe Instituut te zien zullen zijn.

Uitkomsten
De kennis over hergebruik die tijdens dit talentontwikkelingstraject wordt opgedaan, wordt gedeeld met makers en erfgoedprofessionals, onder andere via dit blog waarop makers hun ervaringen delen en het creatieve proces zichtbaar maken, een symposium waar makers en erfgoedprofessionals in gesprek gaan over creatief hergebruik van erfgoedcollecties, en een publicatie met aanbevelingen over hergebruik, auteursrecht en duurzame opslag.

Beeld uit het archief van C. Weeber. Collectie Het Nieuwe Instituut.

de collectie van Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is een van de grootste archieven ter wereld, er worden diverse soorten media bewaard, zoals radio- en televisieprogramma’s, video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten.  Beeld en Geluid is één van de autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen belicht vanuit media-historisch perspectief.De collectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bevat meer dan 1 miljoen uur aan waardevol, cultureel historisch, audiovisueel materiaal. Een groeiend deel van de collectie wordt door Beeld en Geluid beschikbaar gesteld onder open licenties. De open collectie omvat op dit moment enkele tienduizenden items aan audiovisueel materiaal en is beschikbaar voor creatief hergebruik door derden. Zo ook op het platform Open Beelden.

de collectie van Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut beheert het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, met tekeningen, foto’s, affiches en maquettes uit de archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten en stedenbouwers. Daarnaast is er een internationaal georiënteerde bibliotheek met boeken en tijdschriften over architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, interieur, kunst, design en digitale cultuur.